1. Jak wysokie jest opodatkowanie pracy w Estonii?

20% podatek dochodowy od osób fizycznych (od wartości brutto wynagrodzenia), 33% podatki społeczne (naliczane od wartości brutto), 2,4% – składka do Urzędu Pracy, 2% – składka rentowa. Kwota wolna od podatku w Estonii to 2160 EUR rocznie.

2. Czy można pracować zdalnie? Czy pracownik potrzebuje mieć rzeczywisty adres, by wykonywać prace na terytorium Estonii?

Jest możliwość pracy zdalnej. Pracownik nie potrzebuje adresu zamieszkania w Estonii. Jeśli ktoś zamierza zostać rezydentem Estonii, wtedy musi posiadać taki adres. Obywatele UE mogą mieszkać w Estonii przez 3 miesiące bez żadnych rejestracji.

 

3. Czy ciężko uzyskać dokument A1? Na jak długo jest on wydawany?

Procedura uzyskania A1 jest prosta – można wypełnić aplikację online do odpowiednika polskiego ZUS, proces trwa około tygodnia. A1 jest wydawane na  24 miesiące.

 

4. Jaki mamy wiek emerytalny w Estonii?

W tej chwili jest to 63 lata i 3 miesiące. Wiek emerytalny będzie zwiększany co roku o 3 miesiące aż do uzyskania poziomu 67 lat.

 

5. Jakie jest minimalne wynagrodzenie w Estonii?

430 EUR za pracę na pełen etat.

 

6. Jakie umowy można nawiązywać z pracownikami?

Umowy o pracę, na część etatu bądź cały, na czak określony lub mnie. Umowa o pełnienie funkcji członka zarządu nie jest uznawana jako umowa o pracę.

 

7. Jeśli klient chciałby uzyskać wirtualny adres, pod którym będą zarejestrowane max 4 spółki, jest to możliwe?

Tak, usługa kosztuje 600 EUR rocznie.

 

8. Jaki mamy w Estonii limit na przyjmowanie aktywów jako aktywów trwałych, które możemy amortyzować?

Firma decyduje o limicie, nie powinna to być kwota mniejsza niż 200 EUR.

9. Jaki poziom amortyzacji możemy zastosować dla aut i elektroniki?

Dla aut jest to średnio 10% rocznie, dla elektroniki 25% – 40%.

 

10. Czy zagraniczna spółka może pełnić funkcję członka zarządu w spółce estońskiej?

Niestety, nie jest to dozwolone.

 

11. Czy jest możliwa rezydencja podatkowa Estonii dla pracownika?

By być rezydentem Estonii, pracownik powinien posiadać adres zamieszkania na terytorium Estonii.

 

12.Czy możliwym jest uzyskanie estońskiego A1 bez adresu zamieszkania tamże?

Niestety nie.

 

13. Czy można mieć umowę o pracę (mimo mianowania) jako np. prezes?

Tak, prezes może pomimo mianowania mieć umowę o pracę, ale obowiązki na obu umowach nie powinny się dublować.

 

Rachunek bankowy spółki.

Spółka może posiadać rachunek bankowy w dowolnym kraju – w Polsce bez problemów taki rachunek można otworzyć w.

Jest możliwość otwarcia rachunku bankowego w Estonii, ale bank podejmuje decyzję w 10 dni i po podjęciu decyzji przez bank trzeba pojawić się osobiście w Tallinnie.