fbpx

Firma w Polsce

zakładanie i prowadzenie spółki w polsce

Uważamy, że rozsądna i właściwa opieka prawno-księgowa nad Twoją spółką z ograniczoną odpowiedzialnością przyniesie Ci dużo więcej korzyści, niż prowadzenie firmy w najpopularniejszej na obecną chwilę w Polsce formie prawnej: jednoosobowa działalność gospodarcza. Oprócz bezpieczeństwa i stabilności w prowadzeniu Twojej firmy jest to również dobra forma oszczędności.

Jako Twoje biuro księgowe wyróżnia nas indywidualne podejście do Ciebie jak i każdego Klienta oraz jego potrzeb, pełen profesjonalizm oraz długoletnie doświadczenie poparte zaufaniem licznych przedsiębiorców korzystających z naszych usług.

Rejestracja działalności gospodarczej w Polsce

Pomoc prawna i księgowa spółki

jakie polskie spółki obsługujemy?

Opiekujemy się spółkami objętymi kodeksem spółek handlowych:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.),
  • Spółka akcyjna,
  • Spółka jawna,
  • Spółka partnerska,
  • Spółka komandytowa,
  • Spółka komandytowo-akcyjna,
  • inne, bardziej skomplikowane twory – zdefiniuj swoje potrzeby i omówmy wspólnie najwłaściwszą formę prawną.

Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawną to jedna z najbardziej popularnych form spośród wszystkich spółek handlowych wybieranych przez nie tylko polskich przedsiębiorców działających w Polsce. Jej forma jest najbardziej odpowiednia dla wspólników, którzy jednocześnie chcą zachować bezpośredni nadzór nad ważnymi sprawami spółki i chcą ograniczyć ryzyko finansowe do maksymalnie wysokości wkładu własnego w spółkę.

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną i aby mogła istnieć wymaganych jest co najmniej dwóch wspólników, którzy są osobami fizycznymi lub osobami prawnymi – bez względu na obywatelstwo oraz miejsce siedziby spółki. Minimalny deklarowany kapitał zakładowy spółki z o.o. to 5 tysięcy złotych.

Spółka akcyjna

Forma działalności, która skierowana jest w szczególności do dużych przedsięwzięć, m.in. firm które w swoich planach mają wejście na giełdę. Spółka akcyjna posiada osobowość prawną. Aby założyć spółkę akcyjną potrzebna jest min. jedna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną.

Spółka akcyjna odpowiada za zobowiązania własnym majątkiem, natomiast akcjonariusze nie odpowiadają za te zobowiązania. Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał początkowy w wysokości sto tysięcy złotych.

Spółka jawna

Najodpowiedniejsza forma działalności dla wspólników z jednej branży. Największymi zaletami są proste w kontroli koszty funkcjonowania, możliwość prowadzenia prostej księgowości oraz możliwość pokrycia wierzytelności majątkiem spółki. Cechami spółki jawnej są ciągła i zorganizowana działalność handlowa, usługowa lub wytwórcza. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej, w związku z tym nie mają zastosowania przepisy dotyczące osób prawnych – w tym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Każdy ze wspólników może reprezentować spółkę, a aby założyć spółkę jawną nie jest wymagany kapitał założycielski.

Spółka partnerska

Ta forma działalności skierowana jest w szczególności do osób wykonujących wolne zawody, którzy chcą wspólnie prowadzić biznes. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodów takich jak: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, stomatolog, weterynarz, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

Spółka handlowa, którą mogą założyć min. dwie osoby. Nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Do założenia spółki nie jest wymagany kapitał zakładowy.

Spółka komandytowa

Spółka osobowa, charakteryzująca się przede wszystkim układem pomiędzy wspólnikami – jeden angażuje się w sprawy spółki, drugi natomiast zapewnia w głównej mierze zabezpieczenie finansowe. Podmiot posiada osobowość prawną, sądową oraz procesową – oznacza to przede wszystkim, że spółka może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa. Nie posiada zarządu oraz nie może odpowiadać za swoje zobowiązania finansowe – odpowiadają za nie wspólnicy.

Spółkę mogą założyć min. dwie osoby z których jedna jest komandytariuszem, a druga komplementariuszem (odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem). Nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego.

Spółka komandytowo-akcyjna

To połączenie angażuje wspólnika aktywnego – komplementariusza z dostarczeniem kapitału przez akcjonariuszy. Ten rodzaj spółki przeznaczony jest m.in. do dużych przedsiębiorstw rodzinnych, które mogą się w ten sposób zabezpieczyć przed wrogim przejęciem. Osobowa spółka handlowa, która nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną oraz zdolność sądową.

Komplementariuszem i akcjonariuszem może być jeden lub większa liczba podmiotów. Minimalny kapitał wynosi 50 000 zł.

Chcesz uzyskać więcej informacji lub szukasz pomocy w założeniu, a potem prowadzeniu oraz obsłudze księgowo-prawnej swojej spółki z kodeksu spółek handlowych – skontaktuj się z nami.

Jesteś zainteresowany rejestracją firmy za granicą?

Od poniedziałku do piątku nasz Dział Obsługi Klienta gotów jest odpowiadać na wszystkie Wasze pytania. Jeśli poszukujesz firmy, która w 100% zajmie się obsługą Twojej działalności i odciąży Cię od żmudnego i nudnego wypełniania formalności to dobrze trafiłeś.

Baza wiedzy

Szybki kontakt!
+
Wyślij!